AnnoDomine65

Kejsare: Nero[28]
Judeen: Florus
Paulus: Rom?
Petrus: Rom?

meny_artal

De kristnaslut_2r

Rykten i Rom:
PAULUS OCH PETRUS HAR AVRÄTTATS


Det florerar rykten om att Paulus och Petrus finns bland de kristna som avrättats i Rom.