AnnoDomine64

Kejsare: Nero[27]
Judeen: Albinus/Florus
Paulus: ?

meny_artal

Romslut_3r

VÅLDSAM BRAND FÖRSTÖR STORA DELAR AV ROM

De kristnaslut_2r

Har Nero eller de kristna anlagt branden i Rom?


Samtidigt som Nero i allt högra grad misstänks som anstiftare av branden i Rom vill kejsaren själv rikta anklagelserna mot de kristna.