AnnoDomine57

Kejsare: Nero[20]
Judeen: Felix
Paulus: Korinth/Jerusalem

meny_artal

Romslut_1r
Nero låter bygga en amfiteater på Marsfältet i norra delan av Rom. Arenan är byggd i marmor men sittplatserna är gjorda i trä.
   Arenan invigs med gladiatorspel - men inget blod får förekomma.

Kulturslut_1r
Osanander ger ut Strategikos - råd och anvisningar om förnuft, moral och karaktär i militära sammanhang.
   De 42 kapitlen i boken tillägnas Quintus Veranius i samband med att han beger sig till Britannien.
   Onasander ger bland annat rådet att en general aldrig ska dra ut i strid eller ens förflytta sina trupper innan de offrat till gudarna. Inga aktioner bör inledas förrän goda tecken kunnat avläsas från dem.

slut_2r

Paulus skriver till kristna i Rom:

"Besegra det onda med det goda!"

 

Romarriketslut_2r

Kolonierna i Nuceria och Capua förstärks med ytterligare veteraner.
Samtliga invånare i Rom tilldelas fyra hundra sestertier.
Fyra miljoner sestertier tillförs skattkammaren.
Den skatt på 4 procent som tagits ut vid försäljning av slavar tas bort - den fyllde ingen funktion eftersom försäljarna höjde priset i motsvarande grad.
Nero förbjuder alla styresmän i provinserna att anordna gladiatorspel, kamsporter med vilda djur och andra allmänna skådespel.
Senaten beslutar om kollektiv bestraffning av samtliga slavar i ett hus, om någon av slavarna mördar husets herre.

Britannienslut_2r
Nero skickar Veranius till Wales

Gallus kallas hem från Britannien och ersätts av Quintus Veranius. Det lugn som Gallus lyckats etablera vid gränsen mot Wales räcker inte för Nero som med en aggressivare politik vill slutföra ockupationen av Britannien. Veranius uppdrag är därför att underlägga sig Wales.
   Veranius är en erfaren militär. För drygt tio år sedan fick han uppdraget av Claudius att sammanföra Lycien och Pamfylien till en romersk provins. Detta område i Mindre Asien har en terräng som liknar den i Wales och erfarenheterna därifrån kan komma väl till pass i det nya uppdraget.

Varldenslut_2r
> KINA
Östra Hanprovinsen får en ny ledare, Ming Di
när den förre kejsaren Liu Xiu dör.

> JAPAN
Kina får besök av representanter från Wa (Japan)
, en hittills okänd region på andra sidan havet med mer än 100 riken.

Apostlagarningarna

Paulus fånge i Caesarea

Efter att en komplott mot Paulus blivit känd i Jerusalem förs han nattetid under sträng bevakning till Caesarea. Där väntar prokuratorn Felix, som behandlar honom väl och vid ett flertal tillfällen låter Paulus redogöra för sin tro...

Upplopp när Paulus besöker templet i Jerusalem

Paulus anklagas för att ta med sig sådana som inte var judar i Jerusalems tempel...

Paulus överlämnar bidrag till de kristna i Jerusalem

Den insamling till de kristna i Jerusalem som Paulus organiserat i Grekland och Mindre Asien fick ett närmast svalt mottagande. Rykten om Paulus budskap skapade misstro hos de troende...

Miletos: Paulus talar till kristna ledare från Efesos

För att inte bli fördröjd på sin resa till Jerusalem undviker Paulus Efesos. I stället ber han de ledande i församlingen i Efesos att möta honom i Miletos.
   Paulus påminner dem om sitt arbete i Efesos, hur i allt har undervisat dem om Guds plan, och uppmanar dem att vara goda ledare för församlingen.
   Han varnar dem för lärare som kommer att förvanska det budskap de fått lyssna till...

Ung man återfår livet efter fall från tredje våningen

På väg till Jerusalem stannade Paulus till i Troas. Han samalde de troende. Kvällen övergick till natt men Paulus fortsatte att undervisa.
   En ung man som satt i ett av de öpnna fönstren somnade och föll till marken från tredje våningen.
   Ynglingen påträffades livlös...

Den helige Ande varnar Paulus för Jerusalem

I stad efter stad möter Paulus profeter som varnar honom från att resa till Jerusalem. Trots det fortsätter Paulus sin resa...