AnnoDomine56

Kejsare: Nero[19]
Judeen: Felix
Paulus: Makedonien/Korinth

meny_artal

slut_2r

Paulus i nytt brev till Korinth:

"Den som är i Kristus är en ny skapelse"