AnnoDomine54

Kejsare: Claudius[63]/Nero[(16)17]
Judeen: Felix
Paulus: Efesos

meny_artal

Kejsarfamiljen

CLAUDIUS MÖRDAD

Med gift och list röjer Agrippina Neros (och sin egen) väg till tronen.
   Agrippina låter mörda kejsar Claudius, Domitia Lepida och proconsuln i provinsen Asien - den politiskt erfarne och jämfört med Nero likvärdige tronpretendenten Silanus.
   Narcissus som försökte förhindra Claudius äktenskap med Agrippina och som visat sitt stöd för Britannicus drivs att ta sitt liv [...]

Rom
Brand har vållat
stora skador i en av Roms större depåer för spannmål.

Romarriket
NERO NY KEJSARE

Den knappt sjuttonårige Nero, Agrippinas son, har utropats till kejsare.

SENECA OCH BURRUS BLIR NEROS NÄRMASTE MÄN

Senatorn Seneca, som varit Neros lärare sedan Claudius och Agrippina gifte sig, har utsetts till den unge kejsarens politiska rådgivare. Prefekten för praetoriestyrkan Burrus, en god vän till Agrippina, får ansvar för administrationen och de militära frågorna.

CORBULO TILL ARMENIEN

De ständiga bråken mellan Parthien och Rom blossar upp på nytt. Corbulo lämnar sitt uppdrag som ståthållare i provinsen Asien för att rikta upp förhållandena i Armenien, där Parthiens kung Volodates just placerat sin bror Tiridates på tronen.

Apostlagarningarna
EXORCISTER TVINGAS FLY

Märkliga under i samband med Paulus förkunnelse har fått judiska andeutdrivare att använda uttrycket "den Jesus som Paulus predikar".
    Sju judiska bröder som använde uttrycket fick till svar:"Jesus känner jag till, Paulus vet jag vem det är, men vilka är ni?". Därefter gick mannen med den onda anden till attack.
   Alla bröderna tillfogades svåra skador innan de blodiga och nakna kunde ta sig ut ur huset där mannen befann sig.

--- [Apg 19:13-17] 

TROLLFORMLER UPP I RÖK

Många nykristna judar och greker har erfarenhet av magi. Nu byter de magin mot de krafter som finns i Kristus.
   Man deklarerar öppet vad man sysslat med. Många som hållit på med trolldom har samlat ihop sina böcker med trollfromler och bränt dem inför allt folket.
   Böckernas sammanlagda värde motsvarar cirka 50 000 dagslöner. Om man brände många böcker eller om böckerna var för sig hade stort värde framgår inte.

--- [Apg 19:18-20]

PERSONFIXERING I KORINTH

Xxxx.
   Xxxx.

--- [1 Kor]