AnnoDomine46

Kejsare: Claudius
Judeen: Fadus/Alexander
Paulus: Antiochia/Cypern/Pisidien

meny_artalTill Cypern på uppdrag av den helige Ande

Församlingen i Antiochia vidgar sin verksamhet och har sänt Barnabas och Paulus för att sprida den kristna läran i närliggande provinser.
    Det var när de ledande i församlingen var samlade till fasta och tillbedjan som den helige Ande uppmanade dem att avskilja Barnabas och Paulus "för den uppgift jag kallat dem till".
   I sällskap med Johannes - en kusin till Barnabas - begav de sig iväg och landsteg snart på Cypern. De sökte upp synagogorna i Salamis och förkunnade ordet där innan de fortsatte till Pafos på andra sidan av ön.

Ståthållaren kommer till tro
   Den romerske ståthållaren Sergius Paulus hade sitt residens i Pafos. Han ville höra vad Barnabas och Paulus hade att förmedla. Och trots att den judiske trollkarlen Elymas försökte förhindra det påverkades ståthållaren så av det han såg och hörde att han kom till tro på Jesus.