AnnoDomine44

Kejsare: Claudius
Judeen: Agrippa I/Fadus
Paulus: Antiochia

meny_artal

Herodesfamiljenslut_2r

Agrippa dör plötsligt

 

Judarnaslut_2r

Fadus prokurator
- Agrippas son Agrippa II för ung?

Apostlagarningarna

Trots förföljelse - allt fler tror

Motståndet mot de kristna ökar i Jerusalem - men det verkar gynna församlingen mer än det får den att tystna.
   Med Agrippa som ledare har en ökad politisk aktivitet märkts bland prästerna i Jerusalem. Aktiviteten har vid ett flertal tillfällen tvingat Agrippa att byta ut översteprästen.
   Även om Agrippa går i Roms ledband finns det ett utrymme för ett påtagligt judiskt inflytande.
   När rykten börjar göra sig gällande i Jerusalem om att hedningar ges samma rättigheter som judar i den ursprungligen rent judiska kristna församlingen får de kristna inte bara de judiska ledarna utan hela det judiska folket till fiender.
   Tidigare hölls den kristna församlingen högt bland folket. Nu förföljs inte bara församlingen utan även dess ledare.
   Och Guds ord fortsätter att sprida sig och växa till.

[Apg 12:24]

 

Paulus och Barnabas tillbaka i Antiochia

Efter att ha överlämnat bidraget från Antiochiaförsamlingen till de kristna i Jerusalem, har Paulus och Barnabas återvänt till Antiochia. I deras följe finns Barnabas släkting Markus.

[Apg 12:24]