AnnoDomine43

Kejsare: Claudius
Judeen: Agrippa I
Petrus: Jerusalem/Judeen?
Paulus: Antiochia/Jerusalem

meny_artal

Britannien

Romerska styrkor invaderar Britannien

...

Apostlagarningarna

Jakob halshuggen

Jakob har halshuggits. Bakom mordet står kung Agrippa som inlett en kampanj mot de ledande i församlingen.
   Jakob, till yrket fiskare, var son till Sebadaios och kom från området norr om Galileiska sjön.
   Tillsammans med sin bror Johannes och Petrus tillhörde Jakob den innersta kretsen kring Jesus. Denna trio fick vara med om några av de viktigaste händelserna i Jesus liv.

[Apg 12:1-2]

 

Ängel hjälper Petrus ut ur arresten

Halshuggningen av Jakob mottogs väl i Jerusalem - både av ledarna och av folket. Därför fortsätter Agrippa sin kampanj och får Petrus arresterad.
   Petrus förvaras i häktet över påskhelgen. Agrippa vill undvika upplopp bland de hundratusentals påskfirarna i Jerusalem.
   Men innan Agrippas lakejer hinner ta itu med Petrus har han lämnat fängelset - en Herrens ängel hjälper honom ut. Efter att ha tagit kontakt med församlingen befinner han sig nu på okänd ort.

[Apg 12:3-19]

 

Barnabas och Paulus med stöd till Jerusalem

Profeten Agabus budskap om den kommande hungersnöden fick församlingen i Antiochia att snabbt organisera ett understöd till de kristna i Jerusalem.
   De tidvis isolerade kristna i Jerusalem är mer känsliga för missväxt än den blomstrande världsstaden Antiochia mitt i den bördiga Orontesdalen. Och
   Judeen känner fortfarande av den brist på säd som uppkom på grund av de reducerade skördar det nyligen passerade sabbatsåret och protesten mot Caligulas tempelstaty förde med sig.

Alla ger
Normalt är det de välbärgade som agerar sponsorer vid kriser för att befästa eller skaffa sig nya positioner i samhället.
   I församlingen i Antiochia bidrar alla med sina tillgångar, allt efter förmåga. Man kan ana ett samband mellen detta bidrag till den kristna moderförsamlingen i Jerusalem och judarnas allmänna bidrag till templet där. Judar i Palestina och utanför dess gränser förväntas alla betala en årlig tempelskatt.
   

[Apg 11:27-30]

 

Herodesfamiljenslut_2r

Agrippa angriper de kristna