AnnoDomine42

Kejsare: Claudius
Judeen: Agrippa I
Petrus: Jerusalem/Judeen?
Paulus: Antiochia

meny_artalAgabus varnar för kommande hungersnöd...

Några profeter från församlingen i Jerusalem kommer till Antiochia. En av dem, Agabus, varnar för att en svår hungersnöd står för dörren.


...de kristna ordnar bidrag

När församlingen i Antiochia hör om den kommande matkrisen beslutar man genast om att var och en - efter förmåga - ska ge understöd till församlingarna i Judeen.