AnnoDomine41

Kejsare: Caligula/Claudius
Judeen: Marullus/Agrippa I
Petrus: Jerusalem/Judeen?
Paulus: Syrien/Kilikien/Galatien

meny_artalPetrus ställs till svars för besöket hos Cornelius

Jerusalemförsamlingen kräver en förklaring från Petrus hur han kunde besöka och dessutom äta med en som inte är jude.
   Och Petrus drar hela historien... "När de fick tro på Jesus gav Gud dem den helige Ande, samma gåva som vi fick. Skulle jag hindra Gud?"
   När den värsta tveksamheten lagt sig prisade de Gud för att det inte endast är judar som kan vända om till ett nytt liv med Gud.


Barnabas hämtar Paulus

När Barnabas ser utvecklingen bland de kristna i Antiochia vill han ha Paulus som medarbetare.
   Barnabas var den som tog hand om Paulus i Jerusalem och känner till huvudlinjen i hans uppdrag: att predika Jesus för hedningarna, de som inte är judar.
   Därför beger Barnabas sig till Paulus hemstad Tarsus och efter att ha funnit honom där återvände de till Antiochia.