AnnoDomine40

Kejsare: Caligula
Judeen: Marullus
Petrus: Joppe/Caesarea
Paulus: Syrien/Kilikien/Galatien

meny_artalBarnabas sänds till Antiochia
- som svar på ryktena om greker bland de kristna i Antiochia

När församlingen i Jerusalem får höra ryktena om Antiochiaförsamlingens verksamhet bland dem som inte är judar sänder man Barnabas för att kontroller vad som sker.
   Barnabas härstammar från Cypern och betraktas som en god man fylld av tro och Guds ande. Han blir mycket inspirerad av det han ser och tar livligt del i arbetet.
   Många utanför den judiska kulturkretsen ändrar sitt livsmönster, anpassar sig till ett liv med Gud och ansluter sig till församlingen.Tabita uppväcks från de döda

I Joppe bor Tabita - eller Dorkas som hon också kallas. Hon är egen företagare inom textilsektorn och tillverkar skjortor och mantlar.
   Nyligen blev Tabita sjuk - en sjukdom som ledde till döden. Tabita tillhör de troende i Joppe och några medlemmar i församlingen tog snabbt kontakt med Petrus som befann sig i Lydda.
   Petrus skyndade sig till Joppe och fann den döda på övervåningen. Han tilltalade henne: "Tabita, stig upp!". Och Tabita steg upp och visade sig för dem som kommit för att sörja henne.


Gud vidgar Petrus synfält

I en syn som upprepas tre gånger uppmanas Petrus att slakta och äta föda som inte är tillåten enligt de judiska lagarna.
   Denna upplevelse från Herren förbereder insjöfiskaren Petrus på nästa uppdrag vid Medelhavet - att leda en officer som inte är jude in i församlingen.
   Visserligen är Cornelius intresserad av judisk tro, men han har inte anslutit sig till judendomen. Att överhuvudtaget gå in i hans hus var otänkbart för en jude som Petrus.


Officer i Caesarea möter Jesus

Cornelius, officer vid Italiska bataljonen som är förlagd till Caesarea, är en av många som vänder sig till judarnas Gud med böner och ger allmosor till judarna.
   En eftermiddag såg han en ängel som bekräftade hans gudsgemenskap och sa till honom att "hämta en viss Simon som kallas Petrus" i Joppe...