AnnoDomine39

Kejsare: Caligula
Judeen: Marullus
Petrus: Lydda
Paulus: Syrien/Kilikien

meny_artal

Kejsarfamiljen
Caligula gifter sig

Caligula gifter sig för fjärde gången. Nu med Milonia Caesonia, mor till tre barn och gravid. Julia Drusilla föds någon månad efter bröllopet och Caligula säger att han är far till barnet.

Landsförvisade

Caligulas systrar Agrippina och Livilla misstänks vara med i en komplott mot kejsaren och förvisas från landet.

Judarna

Staty av Caligula i templet
- kejsarens motdrag när judar river altare

Ett altare som rests till kejsarens ära i Jamnia har rivits ner till grunden av nitiska judar.
   Händelsen blev droppen som fick bägaren att flöda över för Caligula som ständigt mötts av judarnas vägran att tillbe honom som gud.
   Nu har kejsaren gett order om att en staty av honom själv ska resas i templet i Jerusalem. Petronius, den nye legaten i Syrien, får ansvaret för uppdraget.

Judar och greker fajtas i Antiochia

Förra årets kravaller i Alexandria mellan judar och greker har spritt sig till Antiochia.
   Det började med motsättningar mellan olika grupper på den arena där hästkapplöpningar äger rum i Antiochia.
   Striderna utvecklades till ett brutalt angrepp på den omfattande judiska befolkningen i staden - trots att den romerske legaten Petronius fanns i arenan.
   Attacken kan vara en hämndaktion för att judar från Palestina tidigare vandaliserat staden.

Filon i Rom för att träffa Caligula

Tillsamman med en delegation judar från Alexandria har Filon begett sig till kejsaren i Rom. Ärendet gäller händelserna i Alexandria ett år tidigare. [...]
       

Apostlagarningarna

"Aineas, Jesus botar dig!"

Petrus går från samhälle till samhälle och berättar om Jesus. Nyligen kom han till Lydda på Sharonslätten.
   Där träffade Petrus på Aineas. Aineas hade legat till sängs i åtta år. Förlamad.
   Petrus sa till Aineas: "Jesus Kristus botar dig!", och uppmanade honom att stiga upp och själv fixa till sängen.
   Det gjorde Aineas. Händelsen fick stor uppmärksamhet och många omvände sig till Herren.

[Apg 9:32-35]

 

KRISTNA!
- så kallas de som tror på Jesus i Antiochia

Uttrycket kristna kommer från Kristus som är den grekiska motsvarigheten till judarnas Messias - och de troende är övertygade om att Jesus från Nasaret är denne Messias.