AnnoDomine36

Kejsare: Tiberius
Judeen: Pilatus/Marcellus
Petrus: Jerusalem/Judeen
Paulus: Arabien

meny_artal

Romarriketslut_1r

Pilatus sänds till kejsaren
Med Marcellus som sändebud beordrar Vitellius Pilatus att bege sig till Tiberius och redogöra för massakern i Samarien.
   I Pilatus frånvaro ansvarar Marcellus för Judeen.

 

Byggnationerslut_1r
LEPTIS MAGNA
Byggprojekten i Leptis Magna - Cerestemplet och stenläggning av vissa gator i staden - är slutförda.

 

Romslut_1r
En omfattande brand har härjat i Rom. Branden började i Circus Maximus och spred sig över Aventinen.
   Tiberius anlitar en grupp om fem män som ska analysera förstörelsen och ge de drabbade stöd till återuppbyggnad.
   Även Circus Maximus beräknas få del av detta stöd som kommer från Tiberius själv.

upp

Herodesfamiljen

HERODES ANTIPAS
Antipas agerar värd för fredssamtal vid Eufrat
Kejsaren ber Herodes Antipas om att agera värd för fredsförhandlingarna mellan Rom och Parthien.
   Mötet äger rum på en tillfällig bro över Eufrat där Vitellius och parthernas kung Artabanus undertecknar fredsavtalet.

Antipas rapporterar till kejsaren
Antipas skriver en detaljerad rapport till Tiberius om fredsöverenskommelsen.
   Vitellius blir rasande när han som Roms huvudrepresentant i området får från kejsaren får veta att Antipas gått bakom ryggen på honom i detta ärende.

Aretas anfaller Antipas område
Den arabiske kungen Aretas anfaller Herodes Antipas - troligen en hämnd för att Antipas tidigare brutit sitt äktenskap med Aretas dotter.
   Judarna ser Aretas krigsframgång som ett Guds straff riktat mot Antipas för dennes äktenskapsbrott och hans order om halshuggning av Johannes döparen.

 

AGRIPPA
Agrippa flyr till Italien
Agrippas skulder till den romerska staten tvingar honom att återigen fly.
   I Antedon norr om Gaza kapar han ett skepp för att komma undan den romerske legaten Herennius Capito.
   I Alexandria skaffar Agrippa ännu ett lån men han får bara tillgång till en del av lånet - merparten överlåts till hans fru Cypros som tillsammans med barnen återvänder till Judeen.
   Agrippa seglar vidare till Puteoli i Italien.

Agrippa i Caligulas sällskap
...

Agrippa arresteras
Agrippa kastas i fängelse när han säger att Caligula vore lämpligare som kejsare än Tiberius. Prefekten Macro tvekar och Tiberius måste ge order om arrestering tre gånger innan Agrippa grips.
   Det är ytterst ovanligt att en romersk medborgare sätts i bojor, särskilt när man tillhör ett kungahus som är nära relationer till kejsaren.Gammal profetia leder etiopisk hovman till Jesus

Filippos förklarar en av profeten Jesajas texter


En ängel förde dem samman - Filippos och den etiopiske hovmannen. Ängeln sa till Filippos att ge sig ut på vägen mellan Jerusalem och Gaza. Väl där kommer hovmannen farande. Han är på väg hem till Nubien.
   Etiopiern har varit i Jerusalem för att tillbe judarnas Gud men eftersom han är eunuck kan han inte övergå till judendomen.
   Guds ande säger till Filippos att närma sig vagnen. När Filippos kommer nära hör han hur hovmannen läser en av profeten Jesajas texter högt för sig själv - en otränad läsare måste läsa den hebreiska texten högt eftersom den saknar vokaler.
   De etablerar kontakt och hovamannen ber Filippos förklara vad han läser.
   Texten handlar om Herrens lidande tjänare. Med detta som utgångspunkt berättar Fiöippos om Jesus och förklarar vem han är.
   Hovmannen får tro till det han hör och när de passerar ett ställe med vatten frågar han om det finns något som hindrar att han blir döpt.
   De stiger båda ner i vattnet och Filippos döper hovmannen. Glad fortsätter han sin resa hem till de ansvarfulla uppgifterna vid det nubiska hovet.
   Filippos då? Jo, Herrens ande ryckte bort honom och hovmannen såg honom inte mer.

[Apg 8:26-39]

upp

Judarnaslut_2r
Massaker när samarier samlas vid deras heliga berg

Vitellius avsätter Kajafas som översepräst

upp