AnnoDomine35

Kejsare: Tiberius
Judeen: Pilatus
Petrus: Jerusalem/Judeen/Samarien
Paulus: Arabien

meny_artal

Romarriket
SYRIEN
Lucius Vitellius efterträder
Flaccus som legat över Syrien.
   Hans första uppdrag är att bevaka Roms intressen i Parthien.

PARTHIEN
Tiberius utrikespolitiska ambitioner
störs av nya oroligheter i Pathien.
   Artabanus intrång i Armenien och hans krav på områden kring floderna vid romarrikets gräns i öster utgör ett hot mot stabiliteten i området.
   Med hjälp av romtrogna småkungar lyckas legaten Vitellius att få Artabanus störtad och ersatt av Tiridates.

ARMENIEN
Artabanus son Arsaces
som tagit makten i Armenien giftmörds. Tiberius ger tronen till Mithridates som har goda relationer till Rom.
    För att garantera lugnet i området tvingas Mithridates att försona sig med sin bror Pharasmanes, kung i Iberien.

MAKEDONIEN
Poppaeus Sabinus dör
efter 20 år som Roms legat i Moesien och Makedonien. Han efterträds av Memmius Regulus.

 

Britannien
Caratacus ny aktör när Epaticcus dör

Epaticcus dör och efterträds av Caratacus. Caratacus är son till Cunobelinus, en mäktig och delvis romvänlig kung över catuvellaunierna, och brorson till Epaticcus.
    Caratacus och hans bror Togodumnus representerar ett växande motstånd mot Roms inflytande i sydöstra Britannien. Caratacus antas ha varit med när Epaticcus gjorde intrång på den klart romvänlige kung Vericas domäner.
    Efter Epaticcus död återtar Verica delar av de ockuperade områdena - och uppehåller så spänningen i regionen.

 

Byggnationer
LEPTIS MAGNA
Det byggs för
fullt i Leptis Magna. Ett tempel till Ceres håller på att resas samtidigt som flera av stadens gator stensätts.

Apostlagarningarna

Populär magiker trollbinds av Filippos

Simon Magi, trollkarlen som man kallar "Guds kraft", imponeras av de märkliga under som sker när Filippos predikar. Han kommer till tro, blir döpt och hakar sedan på Filippos i allt denne gör.
   Apostlarna Petrus och Johannes som kommit ner från Jerusalem lägger sina händer på de troende och ber att de ska få helig ande.
   Simon ser hur de troende får den helige Ande och erbjuder apostlarna pengar för att själv kunna förmedla helig ande. Men Petrus reagerar häftigt på hans förslag: "Förbannelse över dig och dina pengar om du tror att du kan köpa Guds gåva!"

[Apg 8:9-24]

Kristen tro sprids till nya områden

..Samarien

Petrus och Johannes, som bevakat det som händer i Filippos verksamhet i Samariens huvudstad, utnyttjar vägen tillbaka till Jerusalem till att presentera Jesus på ett flertal platser.
   När de tidigare besökt Samarien tillsammans med Jesus mötte de ofta hårt motstånd på grund av den seglivade konflikten som råder mellan samarier och judar.
   Det positiva mottagandet av Jesusbudskapet i huvudstaden kan ha gjort att det nu inte inte finns några rapporter om svårigheter för apostlarna i de samariska städerna och byarna.

..Fenikien, Cypern och Antiochia

Några av dem som lämnade Jerusalem efter Stefanos död begav sig till områden vid Medelhavets nordöstra kust - Fenikien, Antiochia och Cypern.
   Där förkunnade de ordet för den judiska befolkningen.

[Apg 8:25, 11:19]Filippos driver ut onda andar och botar sjuka
Många tror och blir döpta i Samarien
Simon, "Den stora kraften", blir troende
Jerusalemförsamlingen sänder Petrus och Johannes till Samarien
De troende får den helige Ande
Simon vill leverera helig ande
Petrus riktar upp Simons tro
Petrus och Johannes förkunnar Jesus i Samarien
---
Troende på flykt talar med judar om Jesus vid nordöstra Medelhavskusten