AnnoDomine34

Kejsare: Tiberius
Judeen: Pilatus
Petrus: Jerusalem
Paulus: Jerusalem/Damaskus

meny_artal

Herodesfamiljenslut_2r

Filippos dör
Filippos [53] dör efter trettiosju år som omtyckt romersk lydkung i ett område nordost om Galileen - där hans bror Herodes Antipas regerar.
   Stabilitet och lugn har rått i landet under hans tid vid makten.
   Eftersom Filippos korta äktenskap med Salome [17] blev barnlöst låter Tiberius området tillfalla provinsen Syrien - möjligen som en tillfällig lösning eftersom rikets finanser ska hanteras för sig, skilda från den övriga provinsens.

 

Romarriketslut_2r

Oroligt på östfronten
Flera romvänliga ledare avlider - svårt finna ersättare
grey_240
Syrien
Flaccus, Roms sändebud i Syrien, dör på sin post - i avsaknad av kvalificerade ledare har Tiberius ännu inte utsett någon efterträdare.
Armenien
Armeniens kung Artaxias dör. Artabanus, kung i grannlandet Parthien, är inte sen att utnyttja tillfället. Han sätter sin son Arsaces på Armeniens tron.
Damaskus
Arabkungen Aretas intar Damaskus - den decimerade romerska närvaron i regionen efter Filippos och Flaccus bortfall kan ha gjort ockupationen möjlig.

 

Gaetulicus går fri
Rättegångarna efter Sejanusaffären tas upp på nytt
grey_240
Många av dem som anklagats för att ha stått Sejanus nära avrättas - eller begår självmord för att bli begravda och få sina testamenten giltiga. Andra utvisas från Rom eller landsförvisas till någon av Medelhavets öar.
   Lentulus Gaetulicus, framgångsrik militär ledare i övre Germanien, anklagas för direkt samröre med Sejanus - han hade låtit sin dotter gifta sig med en av Sejanus söner.
   I sitt svar till Tiberius påpekar han att det var kejsaren, inte han själv, som föreslagit giftermålet.
   Gaetulicus går fri. Den som kom med anklagelsen tvingas däremot lämna Rom.STEFANOS STENAD
Anklagade Stora rådet för mordet på Jesus

Stefanos, anklagad för att tala hädiskt mot Mose och Gud, stenades till döds när han talade till de judiska ledarna.
   Efter en sammanfattning av den judiska historien frågade Stefanos om det fanns någon profet som inte deras fäder förföljt, varpå han anklagade dem för att ha förrått och mördat Jesus.
   Den vrede som detta utlöste och Stefanos syn där han ser in i den himmelska världen fick dem att störta sig över honom och dra honom ut ur staden för att stenas.

TVINGAS FLY
Våldsam förföljelse mot de troende efter Stefanos död

Samma dag som Stefanos stenades inleddes en förföljelse mot de troende. Man trängde in i hus efter hus och släpade bort troende kvinnor och män för att arrestera dem.
   Alla utom de ledande i församlingen gav sig iväg till de närliggande regionerna Judeen och Samarien.

UPPOCHNERVÄNDA VÄRLDEN FÖR PAULUS

Brutal förföljare av den kristna församlingen vänder helt om - nu värvar Paulus lärjungar till Jesus

Med översteprästens papper i fickan på väg mot Damaskus...Församlingen växer snabbt
Omorganisation löser etnisk konflikt
Många judiska präster tror
Stefanos driven debattör
Stefanos grips av Stora rådet
Stefanos talar till de judiska ledarna
Stefanos stenas
Svår förföljelse mot församlingen
Paulus förföljer de troende med fullmakt från översteprästerna
Flyende församling predikar i städer och byar
Filippos kommer till Samariens huvudstad

Paulus väg till Damaskus:
    brevet från översteprästerna
    mötet med den uppståndne Jesus
    det nya uppdraget

Paulus i Damaskus och Arabien