AnnoDomine33

Kejsare: Tiberius
Judeen: Pilatus
Jesus: Judeen/Jerusalem
Paulus: Jerusalem

meny_artal

Romarriket

Utrensningar efter Sejanusaffären

Alla som satts i fängelse med anledning av Sejanusaffären avrättas. Kropparna samlas i stora högar i Rom innan de kastas i Tibern. Ingen tillåts begråta eller röra dem, ingen får bränna de kroppar som flutit upp på stränderna.

Ockerräntor på lån

Många låntagare har hamnat i svårigheter på grund av ockerräntor. De vänder sig till pretorn Gracchus för att få hjälp. Frågan går vidare till kejsaren som kräver en uppriktning av samtliga lån enligt gällande lagar inom ett och ett halvt år.

100 miljoner till räntefria lån

I den ekonomiska kris med penningbrist och prissänkningar som följer när långivarna med omedelbar verkan kräver tillbaka lånen, förlorar många sina egendomar och positioner i samhället.
   För att skapa ordning i detta kaos ger Tiberius de statliga bankerna tillgång till 100 miljoner sestertier som ska användas till treåriga räntefria lån.

Spaniens rikaste avrättad

Spaniens rikaste man, Sextus Marius, har avrättats anklagad för incest med sin dotter.
   Tiberius tar själv hand om Marius guldgruvor - så att inget tvivel ska kunna råda om att det var mannens rikedomar som störtade honom i fördärvet.    upp

 

Kejsarfamiljen

Agrippina dör
Agrippina [46] dör efter fyra år i exil. Officiella källor säger att hon tagit sitt liv men många misstänker att Tiberius ligger bakom hennes död.
Drusus dör
Agrippinas son Drusus [26] dör på liknande sätt som sin mor i fängelset i Rom, anklagad för majestätsbrott.
Caligula ärver Horti Agrippinae
Agrippinas ende kvarvarande son Caligula [21] övertar Horti Agrippinae, ett område vid Tiberns västra strand i nordvästra Rom.
Äktenskapsmäklaren Tiberius
Tiberius ser till att Agrippinas yngsta döttrar, Drusilla och Livilla, gifter sig - Drusilla [17] med Lucius Cassius Longinus, släkting till filosofen och författaren Seneca - Livilla [15] med Marcus Vinicius, som nyligen tjänstgjort som konsul.
Caligula gifter sig
Caligula gifter sig med med Junia Claudia, dotter till Marcus Silanus.
Julia gifter sig
Julia, kejsarens sondotter och änka efter Nero, ingår äktenskap med Rubellius Blandus. Nero begick självmord i samband med Sejanusaffären.
Caligula eller Gemellus? -
Caligula bor nu på Capri tillsammans med kejsaren och dennes sonson Gemellus. Efter Drusus död är Caligula och Gemellus likvärdiga tronföljare till Tiberius. Vem ska efterträda honom?
Caligula blir kvestor
Caligula får titeln kvestor trots att han varken har åldern inne eller besitter de administrativa meriter som krävs. Som präst och kvestor blir Caligula en tung kandidat till nästa titel: kejsarens.    upp

 

Herodesfamiljen

Agrippa på flykt igen

Agrippas bror Aristobulus upplyser Flaccus om att Agrippa tagit emot mutor från Damaskus för att föra deras talan i en gränstvist med Sidon. När Flaccus visar honom på porten fixar Agrippa nya lån och beger sig till Rom. Hans fru Cypros, som väntar deras fjärde barn, stannar kvar i Judeen.    upp

 

Byggnationer

170 offentliga bad i Rom

De offentliga baden i Rom blir allt fler. I dagsläget räknar man med 170 badinrättningar med delvis separata avdelningar för kvinnor och män.  

Nya vägar vid Donau

Vägbyggen har påbörjats i områdena öster om Belgrad. Bland annat får Kostolatz, som ligger 4 mil utanför Belgrad, en modern förbindelse med Arcar - fågelvägen knappt 20 mil längre österut.  upp

Långfredagen | Påskdagen | Pingstdagen | Kristi himmelsfärds dag

Evangelierna

Långfredagen

JESUS
KORSFÄST

Pilatus tvingades ge efter för de judiska ledarnas krav och dömde Jesus från Nasaret till döden
Trots upprepade försök att få Jesus frikänd tvingades Pontius Pilatus att döma Jesus från Nasaret till döden genom korsfästelse.
   Jesus anklagades av de judiska ledarna för att ha gjort sig till judarnas kung och Guds son. Varken den romerske prefekten Pilatus eller klientkungen Herodes Antipas från Galileen fann Jesus skyldig till döden, men den uppviglade folkmassans rop "Korsfäst honom!" tvingade fram dödsdomen.
   Folket ville hellre att Barabbas, dömd för mord och upplopp, skulle släppas fri än att Pilatus skulle bevilja Jesus nåd.

--- [...]

Påskdagen

Korsfäst. Död. Begravd - men lever igen!

Jesus korsfästes på fredagen. Hans död konstaterades. På fredagskvällen placerades hans kropp i en klippgrav som blockerades med en sten.
   På söndagsmorgonen var stenen borta och graven tom. Bland hans lärjungar anger både kvinnor och män att de mött Jesus livs levande.
   Upprepade möten med Jesus skingrar bit för bit det tvivel som funnits i gruppen - han har verkligen uppstått från de döda!
   Trots det otänkbara att judarnas Messias skulle avrättas på ett kors blir förvissningen om att Jesus är Messias och Guds son allt starkare. Har den kommit, den nya tidsålder där döden har förlorat greppet över människorna?

--- [...] Pingstdagen

Helig ande ger de troende kraft och inspiration

Innan Jesus lämnade de troende uppmanade han dem att stanna kvar i Jerusalem och invänta den kraftkälla som han lovat.
   De stannade kvar. De samlades ofta till gemensam bön. Dag efter dag. Så kom pingstdagen. Och plötsligt fylldes de alla av en inre kraft som gav eko i Jerusalem - den helige Ande.

    Tungor som av eld kom över dem och de började tala olika språk som de inte alls kände till. Många utflyttade judar på besök i Jerusalem hörde däremot hur de troende tala om Guds gärningar på deras språk.
   När Petrus förklarar det som inträffat och hur det är kopplat till Jesus, hans död och uppståndelse, kommer många till tro. Närmare tre tusen blir döpta och fogas till den unga kristna församlingen.

--- [Apg 2:1...]

upp


Evangelierna

Jesus uppväcker Lasarus från de döda
Konflikter med de judiska ledarna
Jesus rider in i Jerusalem
Jesus till angrepp mot kommersen i templet

Nattvarden
Jesus firar påsk med lärjungarna
Jesus samtalar med lärjungarna
Kamp på liv och död

Fredagen
Jesus inför rätta
Jesus korsfästs
Jesus dör

Söndagen
Jesus lever

Jesus samtalar med Petrus
"Gör alla folk till lärjungar!"

uppJesus samtalar med lärjungarna

Kristi himmelsfärds dag
Jesus lämnar lärjungarna

Pingstdagen
De troende och den helige Ande
Kraftfullt tal från Petrus får många att tro

...I den förvirring som uppstod förklarade Petrus att det som nu skedde var förutsagt flera hundra år tidigare. Gud skulle sända sin ande över alla människor, som då skulle profetera och se syner eller ha drömnar.
   Petrus påpekade att det som inträffat är en konsekvens av att Jesus besegrat döden och uppstått från de döda och att alla som vänder sig till Herren ska bli räddade.

Petrus och Johannes botar en lam man
Konflikter med de judiska ledarna
Församlingen växer
De troende har allt gemensamt

 upp