AnnoDomine32

Kejsare: Tiberius
Judeen: Pilatus
Jesus: Galileen/Judeen

meny_artal

Byggnationer
Palmyra: Tempel till Bel
Temepelbygget i Palmyra fortskrider. Södra delen av tempelplanen till Bels tempel är nu färdigställd.    upp